TELEVİZYONUN TARİHÇESİ

TV yayınlarının başlangıcı 1930'lu yıllara kadar uzanır. Bu tarihlerde mekanik yollarla ilk defa resimler elektirik sinyalleri haline dönüştürülüp, radyo dalgaları ile yayınlanmış ve hareketli resimler elde edilmiştir. İlk resmi TV yayınları İngiltere'de BBC tarafından başlatılmıştır. II. Dünya savaşı yüzünden bir süre canlılığını kaybeden TV araştırmaları savaşın bitmesi ile tekrar hızlanmış ve elektronik taramalı, bugün kullandığımız teknikle çalışan TV sistemleri Avrupa'da ve özellikle ABD'de çok kısa bir sürede yaygınlanşmıştır.

İlk renkli TV yayın sistemi olan NTSC (National Television System Comittee) 1948 yılında ABD'de, SECAM (Sequentielle a memoire) 1957 yılında Fransa'da, PAL (Phase Alternating Line)  1961 yılında Batı Almanya'da uygulanmaya başladı. Diğer dünya ülkeleri bu üç sistemden birini seçerek renkli TV yayın sistemlerini belirlediler. Elektronik geliştikçe alıcı ve verici sistemleri kameralar, resim kayıt cihazları mülemmelleştirildi. Yeni ve daha güzel resim verecek sistemlerin araştırmaları hala devam ediyor. Deneysel olarak geliştirilen üç boyutlu TV sistemleri pek laboratuvarların dışına çıkamadı. 35 mm sinema filmi kalitesinde bir görüntü veren Yüksek Çözünürlü (HDTV -  High Definition TV) Televizyon sistemi ise artık ticari olarak kullanılıyor. Ancak sinemaskop resim veren bu sistemden yararlanabilmemiz için alıcılarımı bir kere daha değiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanında halen mevcut alıcılara kolayca adapte edilebilecek, resim ve ses kalitesi yüksek, dijital teknoloji kullanan D2 - MAC gibi sistemler yayın hayatına devam ediyor.
Türkiyede'de ilk teleizyon yayınları 1952 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başlatılmış ve bu deneme yayınları 20 yıl kadar Yürkiye'nin tek yayını olmuştur. 1972 yılında TRT İstanbul televizyonun yayına başlaması ile İTÜ televizyonu yayınlarına son vermiştir.


İlgili aramalar: tv - trt’nin İlk yayını -  trt -  yayin -  ilk -  1968 -  31 -  ocak

TRT Televizyon yayınları 1968'de Ankara'da deneme yayınları ile başlamış ve on sene içinde 30'dan fazla ilde ana vericiler kurularak yurt çapında yaygınlaştırılmıltır. TRT TV yayın politikasının en üzücü yanı yayınların siyah-beyaz olarak başlatılmışması ve 1982 ye kadar bu şekilde devam etmesidir. Halbuki 1970 yıllarında renkli televizyon cihazları çok kullanılır hale gelmiş ve hemen hemen büyün Avrupa ülkelerinde renkli televizyon yayınları başlamış durumda idi. Bu yanlış politika yüzünden milyonlarca siyah*beyaz TV cihazı yabancı lisansla imal edilip satılmış, renkli yayına geçilmesi ile bu televizyonların çoğu bir tarafa atılarak ger aile ikinci bir televizyon almak zorunda kalmıştır.