Multimedya HD Uydu Alıcısı

TopfieldTMSSRP-2100

Üst Sınıf Multimedya
Uydu Alıcısı

BrBroadbandSatın aldığımız bütün uydu alıcılarının ön panelinde bir marka işareti vardır ve cihazın hangi şirket tarafından üretildiğini gösterir. Aslında, hiçbir firma bir uydu alıcısının bütün parçalarını kendisi geliştirip üretmez; yaptığı daha çok parçaları belirli üreticilerden alıp, uydu alıcısını monte etmekten ibarettir. Her zaman en önemli unsur, kullanılan chipset olur. Kaliteli bir uydu alcısının net bir görüntü ve kaliteli bir ses için iyi bir chipsetinin olması gerekir. Ayrıca kullanılan yazılımın iyi çalışması ve cihazın iyi işlemesi için de bu en önemli unsurdur.bir yıl kadar önce SDTV’den HDTV yayın-lara doğru DVB-S2/H.264 ile büyük bir değişimin yaşandı-ğına tanık olduk. Bu geçiş hiç kuşkusuz yeni yüksek tanımlı sinyallerin, geleneksel sinyal-lerle birlikte doğru işlenebil-mesi için yepyeni bir chipset gerektirdi. Hepimizin bildiği gibi, yeni teknolojilerle birlikte yeni sorunlar ve hatalar da gelir ve bunların çözülmesi biraz zaman alır. İlk DVB-S2/H.264 chipsetlerde de durum farklı değildi ve tüm HDTV uydu alı-cısı üreten firmalar bir takım sorunlar yaşadılar. Bir marka, yeni HDTV uydu alıcısına ne kadar yeni özellik eklemek isterse, o kadar çok sorunla karşılaşıyordu. Geçen bu süre boyunca chipset üreticileri sorunu kendi açılarından inceleme ve çözüm getirmek için uğraş içindeydiler. Bunda başarılı da oldular. Yeni Topfield TMS SRP-2100 bu yeni geliştirilen DVB-S2/H.264 chipseti kul-lanan ilk uydu alıcılarından biri. Güney Koreli Topfield fir-ması kendini “Multimedya Ev Lideri” olarak tanımlıyor. Firma yeni çıkardığı üründe de esas olarak bu iddiasını ispatlamaya çalışmış. Bir top-field mühendis ekibi aylardan beri bu yeni kuşak uydu alıcısı üzerinde çalışıyor. Projenin ilk başlangıç anın-dan itibaren kesin olan, İnter-netin geleneksel televizyon mecralarına katılacağıydı. Konu açılmışken söyleyelim bizim için TELE-satellite’in “Broadband” (genişbant) kelimesini tercih etmesinin de anlamı budur. Çünkü biz de ileride bir izleyici için TV ve radyo yayınlarının anten kadar İnternet üzerinden de yapılacağını düşünüyoruz. Uydu, kablo, karasal antenler ve geniş bant İnternet hepsi de günün birinde multimedya yayınlar için eşit seviyede platformlar olacak ve bizler herhangi bir şey izlerken bunun kaynağını merak bile etmeyeceğiz. Topfield mühendisleri de bu beklenti içinde olmalılar ki, yeni ürünlerine bu tekno-lojiyi yerleştirmişler ve yeni cihaz sadece DVB-S2 uyumlu iki tunerle değil, ayrıca tam fonksiyonel bir network ara-birimiyle donatılmış. Topfield, teknolojide yaşa-nan bu içsel değişikliğin cihazın dış görünümünde de bir değişiklik gerektirdiğini düşünmüş olmalı ki ön panel-deki gizli düğmeleri tamamen ortadan kaldırmış. Gelecek artık, dokunmatik kontrol panelinde. TMS (Total Media Solutions) diğer uydu alıcılarıyla karşı-laştırıldığında 3 santim kadar daha yüksek; ama güzel tasarlanmış ön paneli saye-sinde hiç de kötü görünmü-yor. Her şey bir yana, cihazın mükemmel VFD göstergesi-nin hemen sağ üst köşesinde sadece tek düğme bulunuyor. Bu da cihazı açıp kapatmak için. Tüm diğer kontroller onun yanına bir daire şeklinde eklenmiş ve sadece ön panele dokunduğunuzda görülüyor. Oldukça iyi düşünülmüş bir konsept. Cihaz açıldığında bunlar mavi bir LED daireyle çevre-leniyor. Yalnız LED bize fazla belirgin geldi, özellikle karan-lık bir ortamda TV izlerken. Bu ışığı zayıflatmakyadakapat-mak gibi bir özellik gerçekten oldukça kullanışlı olacaktır. Ön panelin sağ tarafında itmeli bir kapakçığın altında tüm modülleri kullanabileceği-niz iki modül yuvası gizlenmiş. Şifreli yayınlar için Viaccess, Cryptoworks, Nagravision, Alphacrypt etc. Tüm modül-leri rahatça kullanabilirsiniz. Bunun dışında yine burada harici sabit diskler veya diji-tal kameralar bağlayabilmeniz için iki USB port yer alıyor. Arka panel de cihazın kalite-sini gösteren başka bir unsur. İki HDMI soketi, iki Scart bağ-lantısı, altı RCA soketi(YUV, CVBS ve stereo ses için)bir USB portu, bir E-SATA slot, bir comNetwork arabirimi, bir koax ve dijital ses çıkışı ve tabii ki iki DVB/S2 uyumlu tuner ve bunların aktarmaları arka panelde yer alıyor. Yüzümüz-deki tebessümü daha da uzat-mak için olacak, Topfield arka panele bir de açma kapama düğmesi eklemiş. Önceki çoğu Topfield uydu alıcısının aksine yeni TMS küçük bir fanla geliyor. Bu fanla sabit diskin ve güç kay-nağının soğutulması amaçlan-mış. Elimizdeki test cihazında fan oldukça rahatsız edici bir ses çıkarıyordu. Ancak, Top-field bize seri üretime geçil-diğinde daha geliştirilmiş bir fanın kullanılacağı konusunda teminat verdi. TMS ile birlikte gelen uzak-tan kumanda ele çok iyi otu-ruyor ve kolay kullanıma uygun bir tasarımı var. Tüm düğmeler açıkça etiketlenmiş ve basıldığında anında tepki veriyor. Eğer TMS’nin kumandası sadece TF7700HDPVR aya-rında olsaydı kendimizi cen-nete gibi hissederdik. Ancak, maalesef bunu söyleyemi-yoruz, her ne kadar uzaktan kumanda kullanım açısından iyi olsa da, tasarlandığı uydu alıcısının kalitesiyle karşılaştı-rıldığında sönük kalıyor. Yine de ekleyelim, bu kumandayla aynı zamanda televizyonunuzu, DVD oyna-tıcınızı ve amfinizi kullanabi-lirsiniz. Kullanıcı kitapçığında çeşitli üreticilere ait cihazların kapsamlı bir kod listesi yer alıyor. Bu kodlarla uzaktan kumandanızla kullandığınız TV veya DVD’yi kolayca tanı-tabiliyorsunuz. Bizim testle-rimizde bu özellik kusursuz çalıştı. Ayrıca, Topfield yeni TMS ile birlikte kablosuz bir klavye de dağıtıyor. Ancak bu klavye şu anda sadece cihazda yüklü Tank video oyununda çalı-şıyor. Hiç kuşkusuz bununla sınırlı kalmayacak, şu anda bir internet gezgini üzerinde çalı-şıyorlar ve İnternet devreye girdiğinde klavye de bütün özellikleriyle kullanılabilecek. Kablosuz klavye kullanıldı-ğında USB portuna küçük bir alet takılarak, uydu alıcısının klavyeden sinyal alması sağ-lanıyor. Bu etkileyici özellikler, cihazla birlikte gelen HDMI kablo ve son derece faydalı kullanıcı kitapçığı -geçmişte de Topfield’de alıştığımız bir şey- ile tamamlanıyor. Kitap-çıkta cihazın tüm özellikleri, mükemmel bir tasarım, çizim-ler ve gerekli yerlerde fotoğ-raflarlaoldukçaiyibirşekildeaçıklanmış.
Günlük Kullanım
Birkaç hafta önce Topfield yeni TMS’nin test için labo-ratuarımıza gönderileceğini haber verdiğinden beri sabır-sızlıkla bu alıcıyı bekliyorduk. Nihayet o gün geldiğinde, öyle heyecanlıydık ki normal bir uydu alıcıyı bağladığımız-dan çok daha kısa süre içinde cihazı test laboratuarımızdaki plazma TV’ye bağladık. Cihazı ilk açtığınızda OSD için hangi dili tercih ettiğinizi soruyor. Mevcut seçenekler: İngilizce, Fransızca, Alman-ca,Flemenkçe, İtalyanca ve İspanyolca. Her ne kadar cihaz, Alman pazarı için kap-samlı bir kanal listesiyle geli-yorsa da bir sonraki adım, kanal taraması oldu. TMS, Ku ve C bandında 150 Avrupa ve Asya uydusu hafı-zasına yüklenmiş olarak geli-yor. Transpondör veri tabanı ise son derece güncel. Anten ayarlarına gelince, TMS her şeyin üstesinden kolayca geliyor. Tüm DiSEqC protokolleri (1.0, 1.1, 1.2 ve 1.3)destekleniyor. Yani tek bir antenden 16 LNB’li çoklu bir sisteme ya da DiSEqC motora kadar her şeyi bu alı-cıya bağlayabilirsiniz. Sık kul-lanılan LOF değerleri hafızada yüklü ve eğer daha egzotik bir LNB’niz varsa LOF değerini elle ayarlayabiliyorsunuz. Çift tunerli bir PVR’yi tam olarak kullanabilmeniz için antenden iki ayrı hatla bes-lemeniz gerekir ki iki farklı uydudan bile olsa aynı anda iki kayıt yaparken bir diğer üçüncü kanalı da izleyebile-siniz. Eğer yalnızca tek bir LNB ile besleme yapıyorsanız, birinci tunerin aktarmasını ikinci tunere bağlayabilirsiniz. Bu durumda doğal olarak tuner 2 için tüm kanallar her zaman ulaşılır olmayacaktır. HOTBIRD 13° Doğu uydu-sunda 100’den fazla tranBroadbandpondör üzerinde yaptığımız tarama oldukça iyi bir şekilde sekiz dakika içinde sonuç-landı. Ama doğrusunu isterse-niz, Topfield’den daha azını da beklemiyorduk. Doğal olarak, her taramayı, şifresiz veya sadece şifreli kanalları araya-cak şekilde belirleyebilirsiniz. Bunun dışında Network arama seçeneğini aktif hale getirerek kanal hafızasında olmayan kanalları da bulabilirsiniz. Aramızdaki profesyonel kul-lanıcıları göz önüne alan Top-field bunların yanı sıra manuel PID girişini de koymuş. Gerçek Dxçilerin bu cihazda eksik bulacağı tek şey kör tarama özelliği. TMS’nin tuneri de hoş bir süpriz oldu bizim için: TURK-SAT 42° Doğu uydusundaki SCPC sinyalleri çok kolay bir şekilde almakla kalmadı, bizim bulunduğumuz konum-dan ancak çok zayıf olarak alınabilen transponderlerde de çok başarılı sonuçlar verdi (örneğin NILESAT 7° Batı veya ASTRA2D 28.2° Doğu uyduları). Aynı testi labora-tuar koşullarında gerçekleş-tirdiğimizde tunerin sinyal alma konusundaki başarısını bir kez daha teyit etmiş olduk. 4 dB’nin biraz üzerindeki C/N değeri plazma televizyonu-muzda mükemmel görüntü anlamına geliyordu. Eski hikayedir, ne zaman yeni bir uydu alıcısı eve gelse, ilk kanal taramasında yüz-lerce, binlerce kanal bulunur ve bunları düzene koymak için yorucu bir uğraş gerekir. Biz de yaptığımız taramada 200-0’den fazla kanal bulduk, ama neyse ki Topfield bu kanal kirliliğini düzene sokmakta oldukça haklı bir üne sahip ve TMS de bir istisna değil. Bu konuda şirketin kalite gelene-ğini devam ettiriyor. Kanal hafızası 7000 TV ve 3000 radyo istasyonu alıyor ve bu kanalları canınızın iste-diği gibi düzenleyebiliyorsu-nuz. Otomatik temel ayarlar dışında, istediğiniz kanalları taşımak, silmek, isimlerini değiştirmek veya belirli kanal-ları şifre vererek kilitlemek mümkün. Aynı kolaylıkla, düzenli olarak izlediğiniz kanalları istediğiniz bir favori listesine taşıyabiliyorsunuz. Favori-ler listesi de kendi içinde 30 kategoriye ayrılabiliyor. Bu kategoriler sayesinde türlere göre, veya özel bir HDTV lis-tesi hazırlayabilirsiniz. Aileni-zin bütün üyeleri kendine özel bir favori listesini rahatça oluşturabilir. Beş alt bölüme ayrılmış olan ana menüden çıkmadan önce, sistem ayarlarını kontrol etmek ve bazı gerekli ayarları yapmak faydalı olabilir. Diğer dijital uydu alıcılarında olduğu gibi TMS saati uydudan oto-matik olarak ayarlayabiliyor. Bu her ne kadar çok güzel bir fikir gibi görünse de aslında bazı kanallar yanlış saat kul-landıkları için sonuç olarak, uydu alıcınızın da kafası karı-şabilir. Bu sorunun üstesin-den gelmek amacıyla TMS, bu özelliği sadece belirli trans-pondörler veya kanallarla sınırlamanıza olanak sağlıyor. Bu çok iyi düşünülmüş bir özellik; çok uzun zamandan beri bunun için bekliyorduk. TMS, HDMI çıkışı üzerinden 576i, 576p, 720p, veya 1080i formatında çıktı verebildiği gibi isterseniz cihazı gelen sinyale göre çözünürlüğü oto-matik olarak seçmek üzere ayarlayabiliyorsunuz. Özel-likle uzaktan kumanda üze-rinde bulunan Video Format düğmesi ile çözünürlüğün kolayca değiştirilebilmesi bizim çok hoşumuza gitti. Scart bağlantısı üzerinden CVBS, S-Video ve RGB for-matlarında görüntü çıkışları verilebiliyor. Bunun dışında, kullanıcı 4:3 formatındaki görüntünün 16:9 ekranda comnasıl gösterileceğini de seçe-biliyor (Pan & Scan veya iki yanda siyah bantlarla kendi orijinal formatı). Her ne kadar günümüzde bunu kullanan birini bulmak zor olsa da eski TV’ler için 4:3 format seçe-neği bile var. İsminden de anlaşılacağı gibi kayıt ve oynatma işlem-lerini yapacağınız ayarlarla istediğiniz gibi belirleyebili-yorsunuz. Zaman kaydırma tampon hafızası artık 300 dakikaya çıkarılmış durumda. Bu değer, önceden 120 daki-kayla sınırlıydı. İlave olarak, alıcının zaman kayıtlarında, kayıtların başına ve sonuna belirli bir süre eklemesini de sağlayabiliyorsunuz. Böylece yayıncı programdan belirli bir miktar sapsa bile sevdiğiniz programı kaçırmamış oluyor-sunuz. Harici kayıt medyaları USB veya E-SATA portları varsa-yılan kayıt ortamları olarak atanabiliyor. Yani dahili 500 GB sabit disk dışında harici bir disk kullanmak isterseniz, cihaz üzerinde bunu kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu cihazla birlikte tanıştığı-mız bir diğer ilk de, bir kaydı daha önce nerede durdur-muşsanız oradan izlemeye devam etmek. Bugüne kadar bunun için özel bir TAP (Topfi-eld eklentisi) kullanmak gere-kiyordu. Ayrıca çeşitli hızlı ileri ve geri sarma seçenek-leri mevcut ve kullanıcı şifreli kayıtları nasıl izleyeceğini de belirleyebiliyor. Kayıtlar ya doğrudan kopya yaratılırken şifresiz olarak kaydediliyor veya daha sonra izlerken şif-reyi kendiniz çözebiliyorsu-nuz. TMS’nin ön paneli çeşitli şekillerde kişiselleştirilebili-yor. Örneğin isterseniz gös-terge ve standby parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Aynı şey ön paneldeki mavi LED için de geçerli olsaydı bundan çok memnun olurduk doğ-rusu. Cihazı harici aletlere bağ-lamak istediğinizde hem USB hem E-SATA portları emri-nize amade bekliyor. Bunla-rın dışında yine bir o kadar önemli network bağlantısını da unutmamak gerekir. Kendi özel menüsünde bunun için isterseniz bir IP adresi atıyor veya isterseniz network üze-rindeki DHCP sunucunun oto-matik olarak bunu yapmasını seçebiliyorsunuz. Otomatik atamayı seçtiğinizde TMS tüm gerekli parametreleri otoma-tik olarak alıyor ve bir kaç saniye içinde hazır hale geli-yor. Alıcının içinde bir Web ve bir FTP sunucusu da mevcut ve her ikisi de istenildiği gibi aktif veya deaktif hale getiri-lebiliyor. Tabii ki, TMS bunlar için kullanıcı ID ve şifresi gibi koruyucu önlemler de getir-miş. Başlangıç ayarları bittiğinde tüm yapmanız gereken uzak-tan kumanda üzerinde Exit düğmesine basarak cihazın ana menüden çıkmasını sağ-lamak. Cihaz derhal kanal listesindeki ilk kanala geçe-rek ekranın alt kısmına küçük bir bilgi kutucuğu getiriyor. Bu kutunun içinde izlediği-niz programa ilişkin bilgi, o programın ne kadar süredir oynadığını gösteren bir bar ve tabii ki aktif tuner, uydu ve transpondöre ilişkin bilgiler yer alıyor. Bunların haricinde bazı ikonlarla, teletext, altyazı, ilave ses yayınları, veya izle-diğiniz yayının şifreli veya çok beslemeli mi olduğuna ilişkin bilgiler de veriliyor. Tüm bunlara ilave olarak sinyal kuvveti ve sinyal kali-tesini gösteren iki bar da mevcut. Yalnız bunlar hak-kında biraz şüpheli olsanız daha iyi; çünkü özellikle zayıf sinyaller söz konusu oldu-ğunda %100 doğru olmadık-larını gördük. Kumanda üzerinde Info düğmesine bastığınızda izledi-ğiniz programa ilişkin ayrıntılı yayın bilgisi eğer o kanal tara-fından sağlanıyorsa ekrana getiriliyor.